Hoogtepunten

In 1999 was de eerste gezamenlijke herdenking. Deze stond in het teken van de namen van de slachtoffers: jarenlang waren ze onbekend. Ze kregen hierbij hun namen terug.
In dat jaar werd een plaquette op de gedenksteen aangebracht met de namen van alle gefusilleerden.
Bij de herdenking van ’t jaar 2000 kregen ze een gezicht; foto’s van de zes gefusilleerde mannen konden worden afgebeeld.
Vanaf dit jaar doet een groepje kinderen van de Openbare Basisschool (O.B.S.) van Kallenkote actief bij de gezamenlijke herdenkingen mee.

In de voorafgaande jaren was door het werk van de historicus Henk Spreen meer en meer bekend geworden van de gebeurtenissen die aan de fusillade vooraf waren gegaan.
De plaatselijke O.B.S. was bij de herdenkingen betrokken, om zo een brug naar de toekomst te slaan.
Ook de slachtoffers van andere oorlogshandelingen in Kallenkote kregen mettertijd een plek bij de herdenking in Kallenkote. Ook hun namen werden aan de vergetelheid ontrukt, zodat zij mensen werden en niet ‘slechts’ een neergestorte bommenwerper of een spionnen van het ‘Englandspiel’.
Het betreft hier de zeven bemanningsleden van een Engelse bommenwerper en de vijf omgekomen Nederlandse geheim agenten, die in het kader van het door de Duitsers ‘geregiseerde’ zogenaamde ‘Englandspiel’ in de val zijn gelopen.

Door historisch onderzoek en publicatie daarvan – ook via deze website – zijn het weer mensen van vlees en bloed geworden, mensen zoals u en jij; mensen die deden wat ze dachten te moeten doen.
Mensen bij wie we eenmaal per jaar stilstaan, gezamenlijk of individueel, op of rond 13 oktober, of gewoon op elk gewenst moment.