Het ontwerp

In de jaren zeventig hoorde Henk Kruiter, adjudant en terreinopzichter van het Militair Oefenterrein van de Johannes Postkazerne, van de oorlogsgeschiedenis van deze omgeving en van de fusillade. Dit mocht niet vergeten worden, was zijn overtuiging. De exacte fusilladeplaats kon worden getraceerd en op die plek liet hij een grote zwerfkei plaatsen waarop een groot kruis werd ingekerfd.

In de jaren negentig vond de heer J. Postema, oud-militair van de Johannes Postkazerne, dat de gedenksteen een waardiger karakter verdiende. Hij wist de Gemeente Steenwijk te overtuigen. En zo werd er een marmeren plaquette met zes kruisjes op de kei geplaatst. Ook kwam er een halve cirkel van kleine keien, waarmee de omgeving van het monument een gedenkwaardiger uitstraling kreeg.

In 1999 bezochten Henk Bos en Chaja Verveer de fusilladeplek waar onder anderen hun vaders zijn omgebracht.
Chaja, die in Amerika woont en al twee keer tevergeefs naar Steenwijk was overgekomen om het graf van haar vader te zoeken (niemand in Steenwijk kon haar vertellen waar dat te vinden was), stond nu voor het eerst op die plek.
Daarbij merkte ze op dat er eigenlijk 5 kruisjes en een Davidster op hadden moeten staan, aangezien haar vader Emmanuel Verveer joods was. Dat bracht Henk Bos op de vraag: waarom hebben onze dierbare oorlogsslachtoffers hier eigenlijk geen naam?

Enkele maanden later, op 13 oktober 1999, kon tijdens de eerste gezamenlijke herdenking door de nabestaanden een plaquette op het monument worden onthuld, met de namen van de zes oorlogsslachtoffers en een tekst.
Een informatiepaneel aan de weg verwijst naar de fusilladeplek en geeft verdere uitleg over de dramatische gebeurtenissen.

Sinds 1994 zijn de feiten van de dramatische oorlogsjaren in Steenwijk en omgeving bekend geworden, dankzij het verschijnen van het boek Steenwijk ’40-45 door Henk Spreen. En dat maakt ons er weer van bewust hoe absurd oorlog is en hoe vele toevalligheden en ‘menselijk gedrag’ of ‘persoonlijke rivaliteit’ zulke grote gevolgen hebben gehad …