Oproep

Komende herdenking – 13 oktober 2019 – is het 75 jaar geleden dat op de herdenkingsplaats de zes mannen zijn doodgeschoten. Als comité willen we daar bijzondere aandacht aan schenken.
Enerzijds in ons programma; anderzijds door iedereen – jong of oud, links of rechts – uit te nodigen bijdragen in te zenden met betrekking tot het thema.

Het comité ziet deze uitnodiging niet als een wedstrijd; toch hopen we zoveel inzendingen te ontvangen dat er een keuze gemaakt moet worden welke we opnemen op onze website of bij de herdenking op 13 oktober.
We staan open voor alle soorten van werken – daar hebben we op voorhand geen beperking aan gesteld. Hoe e.e.a. op een goede wijze te integreren is in de herdenking of op de website, bepaalt het comité.
Te denken valt aan inzending van bijvoorbeeld dans, muziek, foto of video, gedichten of verhalen.
Wat je ook maar inbrengt dat door jezelf is gemaakt, uitgevoerd of bedacht, is welkom.

Wij zullen ons inspannen om de geselecteerde inzendingen zo goed als praktisch en budgettair mogelijk is, te presenteren.

De jaarlijkse herdenkingen worden georganiseerd zonder subsidies, dat is dit jaar niet anders. Ook willen we benadrukken dat bijdragen aan de instandhouding van het monument en de herdenkingen een ideëel karakter hebben. We zullen onze waardering uiten door de geselecteerde werken te belonen met een certificaat en een waardebon (naar keuze) van € 25,00.
Elke bijdrage aan website of herdenking zal gelijkelijk gewaardeerd worden.

Je kunt je bijdrage sturen naar info@kallenkote1944.nl
Sluitingsdatum: zondag 15 september 2019, verlegd naar 5 oktober 2019

Ook voor vragen staat het e-mailadres open.
Ten slotte is er een reglement, dat is te downloaden via onderstaande link. Inzenders verklaren door in te zenden dat ze op de hoogte zijn van en akkoord gaan met dit reglement.